Menu

Κοινοβούλιο

Νομοθετική Εργασία

14 Μαρτίου 2019

Ποια η συμμετοχή της ΜΟ.Μ.ΚΑ. στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών;

Ερώτηση στη Βουλή

Ποια η συμμετοχή της ΜΟ.Μ.ΚΑ. στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών;
Το εύρος της συμμετοχής της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από φυσικές καταστροφές διερευνά με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον αρμόδιο υπουργό ο βουλευτής Λακωνίας και π. ΥΦΕΘΑ, κ. Θανάσης Δαβάκης.

Στην Ερώτησή του ο κ. Δαβάκης σημειώνει ότι η Χώρα έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές από  θεομηνίες και ισχυρές φυσικές καταστροφές, όπως η πλημμύρα στο Δήμο Ευρώτα το Σεπτέμβριο του 2016, η πλημμύρα στη Δυτική Αττική το Νοέμβριο του 2017, οι πυρκαγιές στην Αττική τον Ιούλιο του 2018 και οι πρόσφατες μεγάλες πλημμύρες στα Χανιά το Φεβρουάριο του 2019.

Η ΜΟ.Μ.ΚΑ., συνεχίζει στην Ερώτησή του ο κ. Δαβάκης, ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να δώσει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημοσίου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ολοκλήρωση έργων τοπικού ενδιαφέροντος.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη το πλούσιο κοινωνικό έργο των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δαβάκης θέτει προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Αποστολάκη, τρία ερωτήματα σχετικά με τη μέχρι σήμερα συμμετοχή της ΜΟ.Μ.ΚΑ. στα έργα αποκατάστασης των ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Δαβάκη:
 
ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ
 

ΠΡΟΣ: Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές


Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική επικράτεια έχει χτυπηθεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, όπως η πλημμύρα στο Δήμο Ευρώτα το Σεπτέμβριο του 2016, η πλημμύρα στη Δυτική Αττική το Νοέμβριο του 2017, οι πυρκαγιές στην Αττική τον Ιούλιο του 2018 και οι πρόσφατες μεγάλες πλημμύρες στην Π.Ε. Χανίων το Φεβρουάριο του 2019.

Με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α’), το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απέκτησε το δικαίωμα να συμπράττει στη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος με φορείς του δημοσίου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ίδια παράγραφος ορίζει ότι η συνεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόμου 4407/2016, κάθε σύμβαση πρέπει να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και δομή:

«3. Στο πλαίσιο κάθε προγραμματικής σύμβασης που συνάπτει η ΜΟ.Μ.ΚΑ. ρυθμίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και των συμπραττουσών υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, η διάρκεια της σύμπραξης, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων της σύμβασης, οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού, οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της ΜΟ.Μ.ΚΑ., οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης του αναλαμβανόμενου έργου ή της μελέτης από τη ΜΟ.Μ.ΚΑ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Κατόπιν των ανωτέρω, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τη διαχρονική συμμετοχή και τη συνεισφορά της ΜΟΜΚΑ στα ανά την επικράτεια έργα αποκατάστασης των ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Πόσα και ποια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές βρίσκονται σε στάδιο διαπραγμάτευσης ή προπαρασκευής με σκοπό την υπογραφή σύμβασης με τη ΜΟ.Μ.ΚΑ.; Να κατατεθεί, πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ένα από αυτά:

 • Σύντομη περιγραφή έργου.
 • Φορέας με τον οποίον διαπραγματεύεται η ΜΟ.Μ.ΚΑ.
 • Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος όπου πρόκειται να εκτελεστεί το εκάστοτε έργο.
 • Ημερομηνία και σύντομη περιγραφή φυσικής καταστροφής με την οποία σχετίζεται το εκάστοτε έργο.

2. Πόσα και ποια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τη ΜΟ.Μ.ΚΑ.; Να κατατεθούν όλες οι σχετικές συμβάσεις με το πλήρες περιεχόμενό τους, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 5 παρ. 3 του ν. 4407/2016. Να κατατεθεί, επίσης, πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε μία από αυτές:

 • Ημερομηνία υπογραφής.
 • Σύντομη περιγραφή έργου.
 • Φορέας με τον οποίον συμβάλλεται η ΜΟ.Μ.ΚΑ.
 • Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος όπου εκτελείται το εκάστοτε έργο.
 • Ημερομηνία και σύντομη περιγραφή φυσικής καταστροφής με την οποία σχετίζεται το εκάστοτε έργο.

3. Πόσα και ποια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έχουν ολοκληρωθεί με ευθύνη και επίβλεψη της ΜΟ.Μ.ΚΑ.; Να κατατεθούν όλες οι σχετικές συμβάσεις με το πλήρες περιεχόμενό τους, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 5 παρ. 3 του ν. 4407/2016. Να κατατεθεί, επίσης, πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε μία από αυτές:

 • Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.
 • Ημερομηνία παράδοσης έργου.
 • Σύντομη περιγραφή έργου.
 • Φορέας με τον οποίον συμβλήθηκε η ΜΟ.Μ.ΚΑ.
 • Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος όπου εκτελέστηκε το εκάστοτε έργο.
 • Ημερομηνία και σύντομη περιγραφή φυσικής καταστροφής με την οποία σχετίζεται το εκάστοτε έργο.
Ο ερωτών βουλευτής
 
Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.

Print
«Φεβρουάριος 2021»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
25262728293031
1234567
8910
2288

Η προστασία του Δημόσιου Πανεπιστημίου από τις παραβατικές ομάδες, σημαίνει προστασία του δικαιώματος της λαϊκής οικογένειας για τη μόρφωση των παιδιών της..!

Στην ανάγκη εξορθολογισμού και εξασφάλισης συνθηκών ασφαλείας για την ομαλή λειτουργία των Πανεπιστημίων αναφέρθηκε ο Θανάσης Δαβάκης κατά τη διάρκεια της σημερινής του ομιλίας στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Read more
11121314
15
2289

Τα θέματα των ΑΜΕΑ της Λακωνίας στη Βουλή

Ειδική αναφορά στα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες της Λακωνίας έκανε ο Θανάσης Δαβάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του – μέσω τηλεδιάσκεψης – στη Βουλή για το θέμα της ίδρυσης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Read more
161718192021
22232425
2292

Αναγκαίες οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις αμυντικές προμήθειες

Την αναγκαιότητα των αλλαγών που το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εισηγείται στο πλαίσιο για τις αμυντικές προμήθειες υπογράμμισε ο βουλευτής Λακωνίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών της Βουλής, Θανάσης Δαβάκης, στη σχετική ομιλία του – μέσω τηλεδιάσκεψης – κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών.
Read more
26
2293

Προτάσεις Δαβάκη για τους δασικούς χάρτες

Διαδικτυακή «σύσκεψη» πραγματοποιήθηκε πριν λίγο μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με αντικείμενο τα προβλήματα των δασικών χαρτών. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχε και ο βουλευτής Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης.
Read more
2728
1234567
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset