Menu

Δραστηριότητα

Νέα

14 Μαρτίου 2019

Ποια η συμμετοχή της ΜΟ.Μ.ΚΑ. στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών;

Ερώτηση στη Βουλή

Ποια η συμμετοχή της ΜΟ.Μ.ΚΑ. στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών;
Το εύρος της συμμετοχής της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από φυσικές καταστροφές διερευνά με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον αρμόδιο υπουργό ο βουλευτής Λακωνίας και π. ΥΦΕΘΑ, κ. Θανάσης Δαβάκης.

Στην Ερώτησή του ο κ. Δαβάκης σημειώνει ότι η Χώρα έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές από  θεομηνίες και ισχυρές φυσικές καταστροφές, όπως η πλημμύρα στο Δήμο Ευρώτα το Σεπτέμβριο του 2016, η πλημμύρα στη Δυτική Αττική το Νοέμβριο του 2017, οι πυρκαγιές στην Αττική τον Ιούλιο του 2018 και οι πρόσφατες μεγάλες πλημμύρες στα Χανιά το Φεβρουάριο του 2019.

Η ΜΟ.Μ.ΚΑ., συνεχίζει στην Ερώτησή του ο κ. Δαβάκης, ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να δώσει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημοσίου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ολοκλήρωση έργων τοπικού ενδιαφέροντος.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη το πλούσιο κοινωνικό έργο των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δαβάκης θέτει προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Αποστολάκη, τρία ερωτήματα σχετικά με τη μέχρι σήμερα συμμετοχή της ΜΟ.Μ.ΚΑ. στα έργα αποκατάστασης των ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Δαβάκη:
 
ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ
 

ΠΡΟΣ: Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές


Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική επικράτεια έχει χτυπηθεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, όπως η πλημμύρα στο Δήμο Ευρώτα το Σεπτέμβριο του 2016, η πλημμύρα στη Δυτική Αττική το Νοέμβριο του 2017, οι πυρκαγιές στην Αττική τον Ιούλιο του 2018 και οι πρόσφατες μεγάλες πλημμύρες στην Π.Ε. Χανίων το Φεβρουάριο του 2019.

Με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α’), το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απέκτησε το δικαίωμα να συμπράττει στη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος με φορείς του δημοσίου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ίδια παράγραφος ορίζει ότι η συνεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόμου 4407/2016, κάθε σύμβαση πρέπει να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και δομή:

«3. Στο πλαίσιο κάθε προγραμματικής σύμβασης που συνάπτει η ΜΟ.Μ.ΚΑ. ρυθμίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και των συμπραττουσών υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, η διάρκεια της σύμπραξης, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων της σύμβασης, οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού, οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της ΜΟ.Μ.ΚΑ., οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης του αναλαμβανόμενου έργου ή της μελέτης από τη ΜΟ.Μ.ΚΑ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Κατόπιν των ανωτέρω, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τη διαχρονική συμμετοχή και τη συνεισφορά της ΜΟΜΚΑ στα ανά την επικράτεια έργα αποκατάστασης των ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Πόσα και ποια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές βρίσκονται σε στάδιο διαπραγμάτευσης ή προπαρασκευής με σκοπό την υπογραφή σύμβασης με τη ΜΟ.Μ.ΚΑ.; Να κατατεθεί, πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ένα από αυτά:

 • Σύντομη περιγραφή έργου.
 • Φορέας με τον οποίον διαπραγματεύεται η ΜΟ.Μ.ΚΑ.
 • Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος όπου πρόκειται να εκτελεστεί το εκάστοτε έργο.
 • Ημερομηνία και σύντομη περιγραφή φυσικής καταστροφής με την οποία σχετίζεται το εκάστοτε έργο.

2. Πόσα και ποια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τη ΜΟ.Μ.ΚΑ.; Να κατατεθούν όλες οι σχετικές συμβάσεις με το πλήρες περιεχόμενό τους, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 5 παρ. 3 του ν. 4407/2016. Να κατατεθεί, επίσης, πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε μία από αυτές:

 • Ημερομηνία υπογραφής.
 • Σύντομη περιγραφή έργου.
 • Φορέας με τον οποίον συμβάλλεται η ΜΟ.Μ.ΚΑ.
 • Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος όπου εκτελείται το εκάστοτε έργο.
 • Ημερομηνία και σύντομη περιγραφή φυσικής καταστροφής με την οποία σχετίζεται το εκάστοτε έργο.

3. Πόσα και ποια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έχουν ολοκληρωθεί με ευθύνη και επίβλεψη της ΜΟ.Μ.ΚΑ.; Να κατατεθούν όλες οι σχετικές συμβάσεις με το πλήρες περιεχόμενό τους, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 5 παρ. 3 του ν. 4407/2016. Να κατατεθεί, επίσης, πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε μία από αυτές:

 • Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.
 • Ημερομηνία παράδοσης έργου.
 • Σύντομη περιγραφή έργου.
 • Φορέας με τον οποίον συμβλήθηκε η ΜΟ.Μ.ΚΑ.
 • Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος όπου εκτελέστηκε το εκάστοτε έργο.
 • Ημερομηνία και σύντομη περιγραφή φυσικής καταστροφής με την οποία σχετίζεται το εκάστοτε έργο.
Ο ερωτών βουλευτής
 
Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.

Print
«Νοέμβριος 2019»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
28293031123
456
1202

Ένα καλό νέο!

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, υπέγραψε χθες την έγκριση πίστωσης 265.000 ευρώ για εργασίες στο Δικαστικό Μέγαρο της Σπάρτης. Καιρός τώρα να κοιτάξουμε και απέναντι για την αποκατάσταση του παλαιού Πρωτοδικείου...
Read more
7
1203

Με πρωτοβουλία Δαβάκη συνάντηση Βρούτση με στελέχη των Λακωνικών συνεταιρισμών εσπεριδοειδών

Συνάντηση είχαν σήμερα το πρωί ο υπουργός Εργασίας, κύριος Γιάννης Βρούτσης, με εκπροσώπους των Λακώνων παραγωγών εσπεριδοειδών, μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή Λακωνίας κ. Θανάση Δαβάκη.
Read more
8910
11
1204

Ανακοινώσεις ΣΥΡΙΖΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ως ρεσιτάλ υποκρισίας τις χαρακτηρίζει ο Δαβάκης!

Με ανακοίνωσή τους, οι βουλευτές Πελοποννήσου του ΣΥΡΙΖΑ – του κόμματος που πήρε τη Νοσηλευτική Σχολή από τη Σπάρτη – κατηγορούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για την απόφασή της να αναστείλει τη λειτουργία 37 Πανεπιστημιακών Τμημάτων, μεταξύ των οποίων και τριών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Read more
121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset