Menu

Δραστηριότητα

Νέα

21 Φεβρουαρίου 2017

«ΜΟ.Μ.(ΚΑ.) ίσον Καμμένος;»

Άρθρο στο ''armynow.net''

 «ΜΟ.Μ.(ΚΑ.) ίσον Καμμένος;»

Η ίδρυση της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) είναι μία εμβληματική περίπτωση της καθαρά επικοινωνιακής λογικής με βάση την οποία η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας λαμβάνει αποφάσεις. Επί της ουσίας, η ΜΟ.Μ.ΚΑ. αποτελεί ταυτόχρονα μία προσπάθεια εκμετάλλευσης των θετικών συλλογικών αναμνήσεων περί του έργου των Μικτών Ομάδων Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης (Μ.Ο.Μ.Α.), του πάλαι ποτέ κραταιού κατασκευαστικού βραχίονα των Ενόπλων Δυνάμεων, και μία προσπάθεια καλλιέργειας επίπλαστων προσδοκιών οι οποίες βρίσκονται σαφώς πέρα των σημερινών κατασκευαστικών δυνατοτήτων του Μηχανικού.

Το Μηχανικό, εδώ και χρόνια, έχει αναπτύξει σημαντική κοινωνική δραστηριότητα, διεκπεραιώνοντας σειρά μικρών τοπικών έργων. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία μέχρι πρότινος παρουσιάζονταν στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο διάστημα μεταξύ 2008 και 2015 και ειδικά σε περιοχές της παραμεθορίου, το Μηχανικό διεκπεραίωσε εκατοντάδες παρεμβάσεις τοπικού ενδιαφέροντος, όπως αντιπλημμυρικά έργα, συντήρηση αγροτικών δρόμων, αρχική διάνοιξη οδικού δικτύου και ζωνών πυρασφαλείας, συμβολή στην κατάσβεση πυρκαγιών και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες.

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο προγραμματισμός για την εκτέλεση αυτών των έργων γινόταν μετά από συνεννόηση των αρμόδιων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του τοπικού Διοικητή Σχηματισμού (Στρατηγού ή Ταξιάρχου), στον οποίον ανήκε η Μονάδα Μηχανικού, που είχε τη δυνατότητα να διαθέσει μηχανήματα για το σκοπό αυτό. Σε αυτήν τη διαδικασία, ο εκάστοτε ΥΕΘΑ είχε μηδαμινή προσωπική εμπλοκή, ενώ, αντίστοιχα, ενισχύονταν οι δεσμοί της τοπικής κοινωνίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας.

Η ίδρυση της ΜΟ.Μ.ΚΑ. ανέτρεψε τα ισχύοντα αυτής της διαδικασίας. Με το ν. 4407/2016 θεσμοθετήθηκε υπηρεσία (η ΜΟ.Μ.ΚΑ.) υπό το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η οποία απέκτησε το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις με Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την διεκπεραίωση έργων τοπικού ενδιαφέροντος. Με δεδομένο ότι το Μηχανικό είχε ήδη πλούσιο ιστορικό προσφοράς σε τοπικό επίπεδο, είναι απορίας άξιο γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θεώρησε ότι χρειαζόταν να ιδρυθεί αυτή η νέα υπηρεσία και να τεθεί, μάλιστα, υπό τη διοίκηση του ΓΕΕΘΑ.

Σε ορισμένες ομιλίες του, ο κ. Υπουργός προχώρησε, μάλιστα, και ένα βήμα παραπάνω, προσδίδοντας στη ΜΟ.Μ.ΚΑ. κατασκευαστικές δυνατότητες που καμία Μονάδα του Μηχανικού δε διαθέτει, δημιουργώντας εξωπραγματικές προσδοκίες για το είδος των έργων που η νέα αυτή υπηρεσία μπορεί να διεκπεραιώσει. Ενδεικτικά, στην ομιλία του στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) στις 8/6/2016, ο κ.Καμμένος ανέφερε το ενδεχόμενο η υπηρεσία να συμμετέχει στην κατασκευή υποδομών στο πλαίσιο επενδύσεων που θα γίνονται σε χώρους που αποτελούν ακίνητη περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Με βάση την πιο καλόπιστη ερμηνεία, αυτή η δήλωση είναι, κατ’ ελάχιστον, ενδεικτική της πλήρους άγνοιας που χαρακτηρίζει τον κ. Υπουργό, όσον αφορά τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται για τη σύσταση Μονάδας Μηχανικού Κατασκευών που θα είναι σε θέση να αναλάβει την ολοκλήρωση έργων του μεγέθους που ανέφερε.

Η δήλωση αυτή στο ΕΒΕΑ δεν είναι η μόνη που ο κ. ΥΕΘΑ υπερέβαλε, για να το θέσω ευγενικά, όσον αφορά στην κοινωνική προσφορά του Μηχανικού κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας. Συγκεκριμένα, στην ομιλία του για τον Προϋπολογισμό του 2017, ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν το 2016 στην κατασκευή 225 έργων. Σε μία προσπάθεια, δε, να υπογραμμίσει την αύξηση του σχετικού όγκου εργασιών κατά τη δική του θητεία, προχώρησε σε σύγκριση αυτού του αριθμού με το σύνολο των 27 έργων τα οποία, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, οι Ένοπλες Δυνάμεις ολοκλήρωσαν μέσα στο 2013.

Σε συνέχεια αυτών των δηλώσεων και για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση γύρω από τη λειτουργία της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και την κοινωνική προσφορά του Μηχανικού, κατέθεσα στη Βουλή, την υπ. Αριθμ. 91/2002 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με την οποία ζητούσα να αναφερθεί αναλυτικά το είδος και η περιγραφή των έργων υποδομής που ο κ. Υπουργός είπε καθώς επίσης και τη μέχρι τότε συμβολή της ΜΟ.Μ.ΚΑ στην κατασκευαστική δραστηριότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις 19/1/2017, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε (εκπρόθεσμα) στην Ερώτησή μου και κατέθεσε τα σχετικά στοιχεία για το 2016. Από την απάντηση αυτή ανακύπτουν τα ακόλουθα τρία ζητήματα:

Πρώτον, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 6 μήνες από την ψήφιση του νόμου και παρά τις αναφορές του κ. Υπουργού στη σημασία και τη δυνητική προσφορά της ΜΟ.Μ.ΚΑ, η στελέχωση της υπηρεσίας δεν είχε, μέχρι την ημερομηνία της απάντησης, ολοκληρωθεί ακόμη. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι όσα έργα έλαβαν χώρα μέσα στο 2016 υλοποιήθηκαν μέσω της παραδοσιακής διαδικασίας διάθεσης μηχανημάτων του Μηχανικού.

Δεύτερον, το σύνολο των έργων που απαριθμούνται στον κατάλογο που συνοδεύει την απάντηση του Υπουργείου είναι 107, όχι 225 όπως ανέφερε στη Βουλή ο κ. Υπουργός!

Τρίτον, ο αυξημένος αριθμός έργων, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα της συμμετοχής του Μηχανικού στην κατασκευή των δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 107 έργων, πάνω από τα μισά αφορούσαν στις δομές φιλοξενίας, ενώ ήταν, ταυτόχρονα, και τα πλέον πολυδάπανα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί το ερώτημα αν οι σχετικές δαπάνες των Ενόπλων Δυνάμεων (καύσιμα, αποζημίωση φύλλων πορείας, έξοδα μετακίνησης – μεταφοράς), καθώς και οι όποιες φθορές προήλθαν από την απασχόληση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού του Μηχανικού σε αυτές τις εργασίες, έχουν καταγραφεί και θα αποζημιωθούν από τα προβλεπόμενα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσφυγική – μεταναστευτική κρίση.

Εν ολίγοις, μία απλή αντιπαραβολή των κατά καιρούς λεγομένων του κ. ΥΕΘΑ για το θέμα της ΜΟ.Μ.ΚΑ. με τα επίσημα στοιχεία που περιέχονται στην απάντηση του Υπουργείου οδηγεί ακόμη και τον πιο καλόπιστο αναγνώστη στο συμπέρασμα ότι η ΜΟ.Μ.ΚΑ. δεν ιδρύθηκε για να αποτελέσει ένα μέσο αύξησης ή καλύτερης διαχείρισης της κοινωνικής δράσης των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επικοινωνίας με σκοπό την εξασφάλιση της «πολιτικής επιβίωσης» του κ. ΥΕΘΑ και του κόμματός του.
Print
«Σεπτέμβριος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
31
2246

Συνάντηση με την Εύη Παπαγεωργίου

Επισκέφθηκα πρόσφατα τη νέα Διοικητή του Νοσοκομείου της Σπάρτης, Εύη Παπαγεωργίου, για να την καλωσορίσω και να της ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. Η Εύη δεν είναι καινούργια. Διοίκησε το Νοσοκομείο μας και κατά την περίοδο 2013-2017, με ουσιαστικά αποτελέσματα, σαφές αποτύπωμα και το γνωρίζει καλά!
Read more
12
2247

Η πρωτοβουλία μου για το αεροδρόμιο της Σπάρτης συνεχίζεται

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρωτοβουλία του βουλευτή Λακωνίας Θανάση Δαβάκη σχετικά με την προοπτική του αεροδρομίου της Σπάρτης. 
Read more
34
2248

Στον Προέδρο της ΡΑΕ για το φυσικό αέριο

Με σκοπό να ενημερωθεί από τη νέα διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), για το πότε και πώς θα επεκταθεί το φυσικό αέριο σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα στη Σπάρτη, ο βουλευτής Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης συναντήθηκε χθες το πρωί με τον νέο Πρόεδρο της Αρχής, Αθανάσιο Δαγούμα.
Read more
56
789
2249

Η κυβέρνηση ενισχύει τις Ένοπλες Δυνάμεις

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ο Πρόεδρός της, βουλευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε τα ακόλουθα:
Read more
10
2250

Συνάντηση με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ

Με αντικείμενο τα θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, παράγοντα κρίσιμο για την οικονομική ανάπτυξη της Λακωνίας, ο βουλευτής Θανάσης Δαβάκης συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη.
Read more
11
2251

Συνάντηση Σκρέκα - Δαβάκη - ΤΟΕΒ Τρινάσου για το αρδευτικό δίκτυο

Συνάντηση εργασίας είχε χθες το μεσημέρι, με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, ο βουλευτής Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωσή του σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία και εξέλιξη του έργου εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου Τρινάσου, που λόγω αρμοδιότητας χειρίζεται ο υφυπουργός. Τον Θανάση Δαβάκη συνόδευε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Τρινάσου, Γιώργος Λαδάς, ο Αντιπρόεδρος, Γιάννης Τσιμπίδης, και τα μέλη του Δ&Sigma
Read more
1213
14151617
2252

Συνομιλία με τον Λευτέρη Αυγενάκη στη Βουλή για το θέμα του Αστέρα Βλαχιώτη

Με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρθηκε ο βουλευτής Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης, στη σύντομη συζήτηση που είχε με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, στη Βουλή, για το ζήτημα της αναδιάρθρωσης της Super League 2 και της Football League, ένα αίτημα που αφορά και τον Αστέρα Βλαχιώτη, ο οποίος θα αγωνίζεται από τη νέα περίοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες:
Read more
181920
21222324252627
2829301234
567891011
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset