Menu

Δραστηριότητα

Νέα

4 Μαΐου 2017

Περιουσία Ε.Δ.: 11 ερωτήματα ζητούν απαντήσεις...

Περιουσία Ε.Δ.: 11 ερωτήματα ζητούν απαντήσεις...

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι εξαγγελίες, οι υποσχέσεις και οι διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν αποτελούν, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, σοβαρή πηγή πληροφόρησης για την πορεία της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Βουλευτής Λακωνίας και πρώην ΥΦΕΘΑ κ. Θανάσης Δαβάκης κατέθεσε σήμερα Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με την οποία ζητά αναλυτικά στοιχεία και έγγραφα για την πρόοδο σε αυτό το ζήτημα.

Συγκεκριμένα, αιτείται να πληροφορηθεί για τα ακόλουθα τρία θέματα:

Πρώτον, για τις εξελίξεις στο θέμα της παραχώρησης ακινήτων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους Δημόσιους Φορείς.

Δεύτερον, για τον αριθμό και το είδος των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Τρίτον, για το αν ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει καταθέσει οποιοδήποτε μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στην Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που του παρέχει το άρθρο 16 του Ν. 4407/2016.

Τέλος, ο κ. Δαβάκης αναμένει με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις απαντήσεις και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις όποιες εξελίξεις και αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με το κρίσιμο θέμα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο άλλωστε η Νέα Δημοκρατία είχε στηρίξει κατά την ψήφιση του Ν. 4407/2016.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ:

Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ:

Στοιχεία για την πορεία της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων

Με τη συμπλήρωση ενός σχεδόν χρόνου από τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως, με τη σύσταση νέας Υπηρεσίας (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (άρθρα 9 έως 16 του Ν. 4407/2016) και για την ενημέρωση της Βουλής για ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο άλλωστε στήριξε και η Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ να μου κοινοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

1.     Πόσα και ποια ακίνητα εστάλησαν βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 του Ν. 4407/2016 από τα Ταμεία προς την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.); Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ακινήτου ξεχωριστά; Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος.  

2.     Από τα ακίνητα που εστάλησαν από τα Ταμεία στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., πόσα και ποια επελέγησαν βάσει του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4407/2016 από αυτήν για αξιοποίηση; Ποια η αντικειμενική αξία κάθε ενός από αυτά; Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος.

3.     Από τα ακίνητα που εστάλησαν από τα Ταμεία στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., πόσα και ποια δεν επελέγησαν βάσει άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 από την ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. για αξιοποίηση; Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ενός από αυτά; Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος.

4.     Πόσοι και ποιοι φορείς του άρθρου 13 του Ν. 4407/2016 έχουν αιτηθεί επισήμως την παραχώρηση ακινήτων περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων; Ποια η ημερομηνία  παραλαβής και ο αριθμός πρωτοκόλλου του κάθε ενός από τα αιτήματα αυτά; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας.

5.     Για κάθε μία από τις επίσημες προτάσεις των φορέων του άρθρου 13 του Ν. 4407/2016 που έχουν παραληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να κατατεθούν οι μελέτες και τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο ως υποχρεωτικώς συνοδευτικά κάθε επίσημης πρότασης για αξιοποίηση ακινήτου περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

6.     Πόσα και ποια ακίνητα έχουν παραχωρηθεί σε φορείς του άρθρου 13 του Ν. 4407/2016; Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ενός από αυτά; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας. Να κατατεθούν και οι σχετικές συμβάσεις παραχώρησης και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του ιδίου άρθρου που είχαν αποσταλεί ως μέρος του φακέλου της επίσημης πρότασης.

7.     Πόσοι και ποιοι ηλεκτρονικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του άρθρου 11 του Ν. 4407/2016 έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα; Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ακινήτου του εκάστοτε διαγωνισμού; Ποια η ημερομηνία προκήρυξης του κάθε διαγωνισμού; Ποια η ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε διαγωνισμού; Ποια τα στοιχεία του πλειοδότη και το σχετικό τίμημα; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας.

8.     Για κάθε ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου 11 του Ν. 4407/2016 που έχει ολοκληρωθεί, να κατατεθούν:

α.     οι σχετικές προκηρύξεις,

β.     οι εισηγήσεις (άρθρο 11 παρ. 11 Ν. 4407/2016) της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ προς το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.),

γ.      οι έντυπες γνώμες των Ταμείων (άρθρο 11 παρ. 11 Ν. 4407/2016) και

δ.     οι τελικές συμβάσεις.

9.     Πόσα και ποια επενδυτικά σχέδια έχουν αποσταλεί, βάσει του άρθρου 16 του Ν. 4407/2016, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (άρθρο 2 Ν. 3984/2010); Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να καταθέσει σχετικό αναλυτικό πίνακα με τίτλο, σύντομη περιγραφή, ημερομηνία κατάθεσης και αριθμό πρωτοκόλλου. Nα καταθέσει, επίσης, το φάκελο συνοδευτικών εγγράφων για κάθε ένα από αυτά.

10.Να κατατεθεί αντίτυπο του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και επενδυτών από το Αμπού Ντάμπι, το οποίο ανέφερε ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε Επίκαιρη Ερώτησή μας στις 2 Μαρτίου 2017 στη Βουλή, όπως φαίνεται από το ακόλουθο απόσπασμα των πρακτικών της ΠΒ΄ Συνεδρίασης της Ολομέλειας (Β΄ Σύνοδος, ΙΖ΄ Περίοδος):

«Όσον αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ήδη έχουμε υπογράψει για μια εξ αυτών, για τις Φλέβες, MOU με τον πρώτο προσφέροντα. Καταλαβαίνετε ότι για να βγει κάτι σε μια διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα πρέπει να υπάρχει μια πρώτη προσφορά. Η πρώτη προσφορά για τις Φλέβες είναι για μια επένδυση 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ με απόδοση προς το Πολεμικό Ναυτικό, Ταμείο Στόλου, 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, συν τη συμμετοχή του Ταμείου του Στόλου στα κέρδη. Ήδη ο υποψήφιος επενδυτής έχει υπογράψει MOU που τα προσφέρει. Τον συνάντησα στο Άμπου Ντάμπι, θα είναι την επόμενη εβδομάδα εδώ.»

11.Με δεδομένο ότι ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο από 10 Μαρτίου 2017 σχετικό κοινοβουλευτικό μας αίτημα, τον καλούμε εκ νέου να καταθέσει αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης του στρατοπέδου «Παύλου Μελά».

 Ο Ερωτών βουλευτής

 

Αθανάσιος Π. Δαβάκης

Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.

 

Print
«Απρίλιος 2018»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
2627
1122

Δαβάκης: Οι αντιφάσεις του κ. ΥΕΘΑ…

Η χθεσινή επίσκεψη του κ. Καμμένου στη ΣΕΘΑ, όπου διεξήχθη συζήτηση για τις βέλτιστες πρακτικές πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, μας θυμίζει την αντίφαση μεταξύ των όσων ο κ. υπουργός με στόμφο δήλωνε σχετικά με την Κύπρο και σε όσα τελικά συνέβησαν τον προηγούμενο μήνα στο τεμάχιο 3 της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Read more
2829
1123

Το υπουργείο Άμυνας απαντά στο Δαβάκη για το αρχοντικό Ματάλα (ΛΑΦΣ)

Αναλυτική απάντηση για την πρόοδο του έργου αποκατάστασης του αρχοντικού Ματάλα έλαβε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) ο βουλευτής Λακωνίας της ΝΔ, κ. Θανάσης Δαβάκης, σε σχετική Ερώτηση που είχε καταθέσει στα μέσα Μαρτίου.

Read more
30311
2345678
9101112131415
161718
1124

Ερωτήματα Δαβάκη για την πώληση F-16 Block 30

Το θέμα της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 Block 30 έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας και π. υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Θανάσης Δαβάκης, με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον αρμόδιο υπουργό, κ. Πάνο Καμμένο.

Read more
19202122
23242526272829
30123456
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset