Menu

Δραστηριότητα

Νέα

4 Μαΐου 2017

Περιουσία Ε.Δ.: 11 ερωτήματα ζητούν απαντήσεις...

Περιουσία Ε.Δ.: 11 ερωτήματα ζητούν απαντήσεις...

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι εξαγγελίες, οι υποσχέσεις και οι διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν αποτελούν, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, σοβαρή πηγή πληροφόρησης για την πορεία της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Βουλευτής Λακωνίας και πρώην ΥΦΕΘΑ κ. Θανάσης Δαβάκης κατέθεσε σήμερα Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με την οποία ζητά αναλυτικά στοιχεία και έγγραφα για την πρόοδο σε αυτό το ζήτημα.

Συγκεκριμένα, αιτείται να πληροφορηθεί για τα ακόλουθα τρία θέματα:

Πρώτον, για τις εξελίξεις στο θέμα της παραχώρησης ακινήτων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους Δημόσιους Φορείς.

Δεύτερον, για τον αριθμό και το είδος των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Τρίτον, για το αν ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει καταθέσει οποιοδήποτε μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στην Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που του παρέχει το άρθρο 16 του Ν. 4407/2016.

Τέλος, ο κ. Δαβάκης αναμένει με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις απαντήσεις και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις όποιες εξελίξεις και αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με το κρίσιμο θέμα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο άλλωστε η Νέα Δημοκρατία είχε στηρίξει κατά την ψήφιση του Ν. 4407/2016.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ:

Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ:

Στοιχεία για την πορεία της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων

Με τη συμπλήρωση ενός σχεδόν χρόνου από τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως, με τη σύσταση νέας Υπηρεσίας (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (άρθρα 9 έως 16 του Ν. 4407/2016) και για την ενημέρωση της Βουλής για ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο άλλωστε στήριξε και η Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ να μου κοινοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

1.     Πόσα και ποια ακίνητα εστάλησαν βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 του Ν. 4407/2016 από τα Ταμεία προς την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.); Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ακινήτου ξεχωριστά; Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος.  

2.     Από τα ακίνητα που εστάλησαν από τα Ταμεία στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., πόσα και ποια επελέγησαν βάσει του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4407/2016 από αυτήν για αξιοποίηση; Ποια η αντικειμενική αξία κάθε ενός από αυτά; Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος.

3.     Από τα ακίνητα που εστάλησαν από τα Ταμεία στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., πόσα και ποια δεν επελέγησαν βάσει άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 από την ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. για αξιοποίηση; Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ενός από αυτά; Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος.

4.     Πόσοι και ποιοι φορείς του άρθρου 13 του Ν. 4407/2016 έχουν αιτηθεί επισήμως την παραχώρηση ακινήτων περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων; Ποια η ημερομηνία  παραλαβής και ο αριθμός πρωτοκόλλου του κάθε ενός από τα αιτήματα αυτά; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας.

5.     Για κάθε μία από τις επίσημες προτάσεις των φορέων του άρθρου 13 του Ν. 4407/2016 που έχουν παραληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να κατατεθούν οι μελέτες και τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο ως υποχρεωτικώς συνοδευτικά κάθε επίσημης πρότασης για αξιοποίηση ακινήτου περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

6.     Πόσα και ποια ακίνητα έχουν παραχωρηθεί σε φορείς του άρθρου 13 του Ν. 4407/2016; Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ενός από αυτά; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας. Να κατατεθούν και οι σχετικές συμβάσεις παραχώρησης και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του ιδίου άρθρου που είχαν αποσταλεί ως μέρος του φακέλου της επίσημης πρότασης.

7.     Πόσοι και ποιοι ηλεκτρονικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του άρθρου 11 του Ν. 4407/2016 έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα; Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ακινήτου του εκάστοτε διαγωνισμού; Ποια η ημερομηνία προκήρυξης του κάθε διαγωνισμού; Ποια η ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε διαγωνισμού; Ποια τα στοιχεία του πλειοδότη και το σχετικό τίμημα; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας.

8.     Για κάθε ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου 11 του Ν. 4407/2016 που έχει ολοκληρωθεί, να κατατεθούν:

α.     οι σχετικές προκηρύξεις,

β.     οι εισηγήσεις (άρθρο 11 παρ. 11 Ν. 4407/2016) της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ προς το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.),

γ.      οι έντυπες γνώμες των Ταμείων (άρθρο 11 παρ. 11 Ν. 4407/2016) και

δ.     οι τελικές συμβάσεις.

9.     Πόσα και ποια επενδυτικά σχέδια έχουν αποσταλεί, βάσει του άρθρου 16 του Ν. 4407/2016, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (άρθρο 2 Ν. 3984/2010); Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να καταθέσει σχετικό αναλυτικό πίνακα με τίτλο, σύντομη περιγραφή, ημερομηνία κατάθεσης και αριθμό πρωτοκόλλου. Nα καταθέσει, επίσης, το φάκελο συνοδευτικών εγγράφων για κάθε ένα από αυτά.

10.Να κατατεθεί αντίτυπο του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και επενδυτών από το Αμπού Ντάμπι, το οποίο ανέφερε ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε Επίκαιρη Ερώτησή μας στις 2 Μαρτίου 2017 στη Βουλή, όπως φαίνεται από το ακόλουθο απόσπασμα των πρακτικών της ΠΒ΄ Συνεδρίασης της Ολομέλειας (Β΄ Σύνοδος, ΙΖ΄ Περίοδος):

«Όσον αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ήδη έχουμε υπογράψει για μια εξ αυτών, για τις Φλέβες, MOU με τον πρώτο προσφέροντα. Καταλαβαίνετε ότι για να βγει κάτι σε μια διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα πρέπει να υπάρχει μια πρώτη προσφορά. Η πρώτη προσφορά για τις Φλέβες είναι για μια επένδυση 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ με απόδοση προς το Πολεμικό Ναυτικό, Ταμείο Στόλου, 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, συν τη συμμετοχή του Ταμείου του Στόλου στα κέρδη. Ήδη ο υποψήφιος επενδυτής έχει υπογράψει MOU που τα προσφέρει. Τον συνάντησα στο Άμπου Ντάμπι, θα είναι την επόμενη εβδομάδα εδώ.»

11.Με δεδομένο ότι ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο από 10 Μαρτίου 2017 σχετικό κοινοβουλευτικό μας αίτημα, τον καλούμε εκ νέου να καταθέσει αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης του στρατοπέδου «Παύλου Μελά».

 Ο Ερωτών βουλευτής

 

Αθανάσιος Π. Δαβάκης

Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.

 

Print
«Ιούνιος 2017»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
29303112
1080

Απόσπαση Υποσχέσεων για το Κέντρο Υγείας Καστορείου

Τα ερωτήματα των κατοίκων του Καστορείου και των γύρω περιοχών της Βορείου Λακεδαίμονος σχετικά με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Καστορείου μετέφερε για δεύτερη φορά στον Υπουργό Υγείας, κ. Ξανθό, ο βουλευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Read more
34
567
1081

Μόνο προβλήματα γεννά ο ΕΦΚΑ για τους αγρότες

Τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ στην ασφάλιση και στις συντάξεις των αγροτών φέρνει με Ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Στην Ερώτησή του ο κ. Δαβάκης ζητά από την Υπουργό Εργασίας να μεριμνήσει ώστε να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο μητρώο ασφάλισης και στην απονομή και καταβολή των συντάξεων των αγροτών.

Read more
891011
12131415161718
19202122
1082

Ερωτήματα για τις VIP πτήσεις με ελικόπτερα των ΕΔ και για το «επίδομα παραμεθορίου»

Το θέμα των VIP πτήσεων με στρατιωτικά ελικόπτερα και το θέμα του ορισμού της παραμεθορίου όσον αφορά τη χορήγηση επιδόματος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) έθεσε μέσω της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ο Βουλευτής Λακωνίας και πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης.
Read more
23
1083

Η απόκτηση του Ευγένιου της Σαβοΐας. Η δύσκολη επανόρθωση των Ιταλών για τον τορπιλισμό της Έλλης.

Το παρόν άρθρο ασχολείται με την απόκτηση από το Πολεμικό Ναυτικό, ως πολεμική επανόρθωση εκ μέρους των Ιταλών, του πολεμικού πλοίου Ευγένιου της Σαβοΐας. Θα ήταν το Έλλη ΙΙ και θα αντικαθιστούσε την απώλεια του προπολεμικού ευδρόμου Έλλη, το οποίο τορπιλίστηκε από το ιταλικό υποβρύχιο Delfino χωρίς προηγούμενη κήρυξη πολέμου.

Read more
2425
2627
1084

Τι γίνεται με το Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης;

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την ολοκλήρωση της μελέτης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης αλλά και την έγκρισή αυτής από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και ουδείς (σχεδόν) γνωρίζει πού βρίσκεται το θέμα και ποια τελικά θα είναι η έκβασή του.

Read more
28293012
3456789
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset